Home Corona Werkgevers in de zorg ‘willen niet beslissen wie wel of niet 1000 euro krijgt’

Werkgevers in de zorg ‘willen niet beslissen wie wel of niet 1000 euro krijgt’

Werkgevers zorg: 'Wij willen niet beslissen wie wel of niet 1000 euro krijgt'Bron: NOS.nl | 2020-06-29 17:57:51 |

Actiz, de branchevereniging voor zorgorganisaties, wil nog niet inhoudelijk reageren. Het gesprek tussen Actiz, haar leden en het ministerie loopt nog, maar Actiz laat al wel weten dat ook daar nog vragen leven. “Als de overheid beslist een bonus uit te keren, dan moeten ze ook het kader schetsen.”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen schaart zich achter dit standpunt. Een woordvoerder wijst erop dat veel punten die vanuit de zorg zijn voorgesteld rond de bonus zijn overgenomen. “Bijna alles is gehonoreerd, maar dit kader schetsen, dat is nog een puntje.”

800 miljoen

Minister De Jonge schrijft in zijn Kamerbrief dat werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor de bonus namens het zorgpersoneel. Verder schrijft hij dat “het niet voor de hand ligt om een bonus aan te vragen voor personeel dat juist minder gewerkt heeft, omdat afdelingen door corona tijdelijk stil hebben gelegen”.

De bonus is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunend personeel, zoals schoonmakers, in alle sectoren van de zorg. Voorwaarde is dat ze in de periode 1 maart tot 1 september in hun werk direct of indirect de gevolgen van het coronavirus hebben ondervonden. De minister schat dat zo’n 800.000 mensen voor de bonus in aanmerking komen. Er is dus zo’n 800 miljoen euro mee gemoeid.

Aan zorgwerkgevers wordt “aan de voorkant” gevraagd om inzichtelijk te maken hoeveel personeel in aanmerking komt voor de bonus. De uitvoeringsorganisatie van de overheid, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), bekijkt vervolgens hoe het geld via de zorginstelling bij de medewerkers komt, via een speciaal loket dat uiterlijk 1 oktober 2020 geopend moet zijn.

Duidelijkheid

VGN wil ook dat de politiek een duidelijker kader schept. “De sector moet niet dit probleem oplossen, maak het niet onnodig complex. Wij moeten het uitvoeren, dus wat ons betreft gebeurt dat zo breed mogelijk. Hiermee voorkom je extra werk en geef je duidelijkheid.”

De bonus is niet bedoeld voor artsen, omdat zij al een hoger salaris hebben. Vakbond FBZ, die hoogopgeleide zorgprofessionals vertegenwoordigt, verzoekt de minister “met klem” om andere groepen die een essentiële rol hebben vervuld, niet uit het oog te verliezen bij de uitwerking van de regeling. “Zij verdienen net zo goed waardering”, aldus FBZ-directeur Caroline van den Brekel op hun website.

Leave a Reply

Your email address will not be published.